normen en waarden

Normen en waarden
Laten we er met onderstaande regels voor zorgen dat SV Leunen een vereniging is, die respect bij een ieder afdwingt.

1.    Heb respect voor elkaar, en eenieder die met het voetbal te maken heeft.
2.    Wees Sportief! Laat iedereen in zijn of haar waarde.
3.    Accepteer beslissingen die genomen worden door trainers, leiders, begeleiders, tegenstanders.
4.    Ga ervan uit dat iedereen met plezier zijn of haar sport komt uitoefenen en dit met veel inzet doet.
5.    Ga geen discussies met de scheidsrechters aan tijdens de wedstrijden.
6.    Toon geen agressief gedrag in woord en daad.
7.    Kom afspraken die met elkaar gemaakt worden, na.
8.    Grensoverschrijdend seksueel gedrag wordt niet toegestaan.
9.    Alcoholgebruik onder de 18 jaar wordt niet toegestaan.                                                                                                                                        

SV Leunen ziet zich genoodzaakt om op overtredingen die gemaakt worden sancties te zetten. Indien een overtreding wordt gemaakt, wordt ten allen tijden contact met de ouders opgenomen.

De sancties kunnen zijn:
•  een wedstrijd of meerdere wedstrijden niet meespelen
•  schorsing, geen toegang tot sportpark
•  boetes opgelegd door KNVB zelf betalen
•  verwijdering van club

Naast de boetes bij niet op komen, niet bij hebben van spelerspas en geldboetes betreffende  strafzaken kunnen de volgende sancties genomen worden:

1.    Ongewenst gedrag tijdens training/wedstrijd zoals grote mond, grove taal tegen personen die met jouw voetbal te maken hebben = Naar huis tijdens training en 1 wedstrijd niet spelen, bij herhaling verdubbeling, met uiteindelijk verwijdering. Het is echter wel de bedoeling aanwezig te zijn tijdens de wedstrijd, maar dan op de bank!
2.    Vernielen van materiaal = Afhankelijk van de aard volgt een schorsing en boete na rato de vernieling.
3.    Tonen van ongewenst seksueel gedrag= Afhankelijk van de aard volgt een schorsing
4.    Gebruik van alcohol onder de 18 jaar = Afhankelijk van de aard volgt een schorsing

Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van trainer tot bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen.