Visie SV Leunen

Onze vereniging is een gemoedelijke en financieel gezonde club waar prestatie en plezier hand-in-hand gaan. Op sportief vlak streeft de vereniging ernaar om verzorgd en aanvallend voetbal te spelen vanaf de jeugdafdeling tot en met de senioren. Opleiding en begeleiding van jeugdspelers en kader krijgen traditioneel veel aandacht binnen SV Leunen. Er wordt veel belang gehecht aan een goede doorstroom van talentvolle jeugdspelers maar tegelijk wordt het ook erg belangrijk gevonden dat de iets minder getalenteerde spelers met veel plezier binnen SV Leunen kunnen voetballen hetgeen ook het sociale karakter van de club kenmerkt. Het vaandelteam van SV Leunen is gemiddeld gezien een stabiele vierde klasser. De ambitie is om bovenin mee te draaien en waar mogelijk een periode titel in de wacht te slepen.

Naast het sportieve vlak wil SV Leunen vooral ook een gezellige vereniging zijn waar leden naast het voetballen ook op sociaal vlak aan hun trekken komen. Behalve de bekende “derde helft” worden er door het jaar heen tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud hetgeen bijdraagt aan een fijne en sterke band tussen de leden onderling. Organisatorisch wordt er een beroep gedaan op alle leden en ouders van jeugdleden om op enerlei wijze een bijdrage te leveren aan één van de velen taken binnen de vereniging onder het motto “vele handen maken licht werk”. Waar nodig zullen (ouders) van leden verplicht gesteld worden om bepaalde taken op zich te nemen.

De vereniging wordt aangestuurd door een hoofdbestuur met een functionele commissie structuur waarbij de commissie voetbal centraal staat. Het streven is dat de taken en verantwoordelijkheden per commissie duidelijk en transparant zijn en dat de werklast te overzien is zodat het indien van toepassing goed overdraagbaar is met behoud van continuïteit en kwaliteit. Voor de commissie voetbal is een beleidsplan geschreven terwijl andere commissies momenteel in meer- of mindere mate nog op routine draaien of nog verder vormgegeven moeten worden. Financieel gezien wordt er een solide beleid gevoerd waarbij er traditioneel veel geïnvesteerd wordt in gebouwen, terreinen en spelmaterialen. De accommodatie en faciliteiten van SV Leunen zijn in goede conditie en altijd goed verzorgd en hier wordt binnen de vereniging veel waarde aan gehecht.