Circulaire voetbalvereniging SV Leunen seizoen 2023-2024

Deze circulaire is bestemd voor alle leden van SV Leunen, en bevat alle informatie die spelers, leiders, trainers, vrijwilligers en ouders van jeugdleden nodig hebben om zonder problemen het seizoen sportief en plezierig te beleven.

In deze circulaire is, in een apart hoofdstuk, informatie bijgevoegd voor de jeugdafdeling. Het is belangrijk dat u deze informatie bewaart zodat, wanneer er vragen of opmerkingen zijn, u deze aan de juiste persoon kunt stellen of doorgeven.

Verder vindt u in deze circulaire een aantal regels waaraan eenieder die lid is van SV Leunen zich te houden heeft. Met name afmeldingen voor wedstrijden dienen, zowel voor de jeugd als ook voor de senioren en veteranen, volgens de regels te geschieden. Alleen dan kunnen de leiders tijdig voor een oplossing zorgen en gaat het niet ten koste van het voetbalplezier van medespelers en leiders.

Zoals u in de circulaire zult zien zijn veel functies binnen SV Leunen opgevuld, echter er zijn nog een aantal functies vacant. Indien u zelf interesse heeft in een functie, laat het ons als bestuur dan weten, wij zijn gaarne bereid om u verder in te lichten over de betreffende functie.

Het bestuur en het kader wenst u allen een plezierige vakantie toe.
We hopen dat het seizoen 2023/2024 weer een gezellig en vooral sportief hoogtepunt mag worden.

Bestuur SV Leunen